Rohan Banekar Marathi Kavita
Marathi Kavita    Facebook tricks and Tricks

आजचा सुविचार : 

------------------------------------------

मराठी चारोळ्या - Marathi charolya

------------------------------------------

येथे वेडे असण्याचे
खूप फायदे आहेत
शहाण्यांसाठी जगण्याचे
काटेकोर कायदे आहेत

------------------------------------------
मराठी चारोळ्या - Marathi charolya
------------------------------------------

ठाऊक असत तुझं येण अशक्य आहे
तरी मन तुझी वाट पाहण सोडत नाही
मी हि म्हणतो , जाऊदे,
मी त्याच मन मोडत नाही

------------------------------------------
मराठी चारोळ्या - Marathi charolya
------------------------------------------

नेहेमीच डोक्याने विचार करू नये
कधी भावनानाही वाव द्यावा
आसुसलेल्या डोळ्यांना
स्वप्नांचा गाव द्यावा.

------------------------------------------
मराठी चारोळ्या - Marathi charolya
------------------------------------------

मी आहेच जरा असा
एकट एकट एकता राहणारा
वाळक पण सुध्दा गळताना
तन्मयतेने पाहणारा

------------------------------------------
मराठी चारोळ्या - Marathi charolya
------------------------------------------

उमलण आणि फुलन
यात खूप अंतर आहे
उमलण अगदी स्वाभाविक
आणि
फुलन त्या नंतर आहे

------------------------------------------
मराठी चारोळ्या - Marathi charolya
------------------------------------------

मला हि वाटायचं मी तुझं व्हावं..
तुला हि वाटायचं तू माझ व्हावं..
पण दोघांच्या नशिबाने ठरवलं...
आपण कधी एक न व्हावं.....

------------------------------------------
मराठी चारोळ्या - Marathi charolya
------------------------------------------


निराशेचे ढग तुझ आयुष्य व्यापून टाकतील
एकटेपणाच्या वेदना तुझ जगणं अशक्य करतील
सगळा जग वैऱ्यासारख वागू लागेल
तेव्हा फक्त एकदाच विश्वासाने बघ माझ्याकडे
आजही माझ प्रेम ... तुझी आतुरतेने वाट पाहत असेल

------------------------------------------
मराठी चारोळ्या - Marathi charolya
------------------------------------------

मी पाहतोय आता तुला कूस वळवताना..
माझ्यापासून दूर जाताना..
एका छताखाली असून भिन्न... भिन्न जगताना..
मी तुझाच पण तू माझ्याशी फक्त समांतर चालताना.

------------------------------------------
मराठी चारोळ्या - Marathi charolya
------------------------------------------


तू गेलीस त्या वाटेकडे बघण्यात वेगळीच मजा आहे
डोळे मिटुन तुला आठवण्यात वेगळीच मजा आहे
माझ्या मुक्या तृषेला समजावण्यात वेगळीच मजा आहे
तुझ्यासाठी मरण्यातही वेगळीच मजा आहे..

------------------------------------------
मराठी चारोळ्या - Marathi charolya
------------------------------------------

कुणीही कुणाच नसतं तेव्हा
एकटेपण तरी आपलं असतं
आठवणी जपण्याकरता तेही
आपल्या मनाशीच झटत असतं

------------------------------------------
मराठी चारोळ्या - Marathi charolya
------------------------------------------

आज तुझ नाव ऐकताच,
आठवणींच्या समुद्रात, परत एखदा वादळ आल...
वादळत अडकलेल्या नावे सारख,
आज माझ मन झाल.....

------------------------------------------
मराठी चारोळ्या - Marathi charolya
------------------------------------------

होत असे कधी कधी..
जेव्हा शब्द परखे भासतात..
अन मनाशी बोलता बोलता..
फक्त अनुभवच जवळचे वाटतात..

------------------------------------------
मराठी चारोळ्या - Marathi charolya
------------------------------------------

कश्या असतात ना आठवणी...
कोसळणार्‍या पावसा सारख्या...
येताना एक एक येतात..
अन मनात तळे सचवून जातात..

------------------------------------------
मराठी चारोळ्या - Marathi charolya
------------------------------------------

खोटी आस तुझी
तुझ्यासारखीच लबाड
कोरड्या दुष्काळागत
पाऊसाची सर माझ्या जीवनात

------------------------------------------
मराठी चारोळ्या - Marathi charolya
------------------------------------------

तुला विसरण्याचा
केलेला मी प्रयत्न
म्हणजे ........
स्वतःलाच जाणून बुजून
फसविण्याचा निष्फळ प्रयत्न

------------------------------------------
मराठी चारोळ्या - Marathi charolya
------------------------------------------

आठवण तुझी येतच नव्हती
कारण तू येणारच होतास, माझ्यासाठी
आठवण तुझी येतच होती
कारण तू येणार होतास, जाण्यासाठी

का असा छळतोस मला?
हवे असताना तू, टाळतोस मला?
भेट तुझी-माझी होणारच आहे
कारण मी 'तुझ्यासाठी' येणारच आहे

कळत कसे नाही तुला?
तुझ्या शिवाय अर्थ नाही मला....
स्पर्श तुझा जाणवत राहतो
कळतच नाही कि, तो भास असतो

कसली हि आतुरता? कशासाठी आसुसलेपणा?
असतोस तू जवळ, तरीही अधुरेपणा....
घटत काळोखात मिटून जावसं वाटतं
तुझ्या मिठीत भरून राहावंस वाटतं

भुकेले ओठ, तहानलेली नजर,
आता थोडी तरी किव कर
हे सगळं तुला कवितेतलं वाटतंय?
पण कधीपासून असं मनात सलतंय

पापण्या मिटल्यावर तूच असतोस
उघडल्यावर, पापण्या संगे वेडी आस असते
येशील? दूर? जिथे हे सगळं संपणार असेल?
असा अंत खरंच आपल्याला मिळेल?

बोलना, काहीतरी बोल! खोल-खोल!
का तुझे डोळे, नि माझ्या भावना अबोल?
भावनांना डोळ्यांतून वाटा करून दे,

तू माझा माझ्यासाठी राहू दे....!
तू माझा माझ्यासाठी राहू दे....!

------------------------------------------
मराठी चारोळ्या - Marathi charolya
------------------------------------------

आठवणी हसवतात...
आठवणी रडवतात...
काहीच न बोलता आठवणी निघून जातात...
तरी आयुष्यात शेवटी आठवणीच राहतात..

------------------------------------------
मराठी चारोळ्या - Marathi charolya
------------------------------------------

आपण दूर जाऊ नये म्हणून मी खूप प्रयत्न केला..
पण प्रारब्धात होते तेच घडले त्यास कुणी न मुकला..
तुझ्या डोळ्यांना हसताना बघायला आवडायचं..
अन श्वासांना तुझ्या शहारून येताना ऐकायचं..
मिठीत तू विरघळून जायचीस ह्याशिवाय जीवन वेगळे नसायचं..
... आता दूर तू दूर मी फक्त आठवणींशी रडायचं..
बरसणारे डोळे अन गहिवरणार्या स्पंदनासोबत झुरायचं..

------------------------------------------
मराठी चारोळ्या - Marathi charolya
------------------------------------------

तुला विसरण्याचा
केलेला मी प्रयत्न
म्हणजे ........
स्वतःलाच जाणून बुजून
फसविण्याचा निष्फळ प्रयत्न
-----------------------------------------
खोटी आस तुझी
तुझ्यासारखीच लबाड
कोरड्या दुष्काळागत
पाऊसाची सर माझ्या जीवनात

------------------------------------------
मराठी चारोळ्या - Marathi charolya
------------------------------------------

Website Developed by : Rohan Banekar

go to top